top of page

טיפול אישי לצעירים

בתחילת הדרך לפני ואחרי צבא ולימודים

היום גיל ההתבגרות נמשך כמעט עד גיל 30. לעיתים אותם  צעירים מדור ה-M, Z ו-X עדיין נשארים בבית, חלקם מתלבטים, מעלים שאלות, לגבי המקום בחיים וכיוון שייתן משמעות והגשמה.

 

עושים כבר "דברים" של גדולים - בצבא, בשנת שירות, בשירות לאומי, בטיול הגדול, בלימודים ובעבודות.
מצד אחד נדרשים לקבל החלטות, לקחת סמכות, לפקד, להיות אחראים לאחרים שתלויים בך – מצד שני יש לעיתים פער בהתפתחות ובבשלות הרגשית ובמוכנות לקחת את אותם תפקידים שהחברה הישראלית מצפה מאתנו.  

סביב גיל 20-30 עולות התלבטויות ושאלות מהותיות שמטרידות צעירים רבים בארץ:

  • סביב הגיוס לצבא, שנת שירות, שירות לאומי – האם? לאן? מתי? ואיפה?

  • הטיול הגדול – האם בכלל מתאים לי? לאן? מתי? איך לחסוך? עם מי לטייל?

  • לימודים – האם ללמוד? מה ללמוד? איפה ללמוד? איך לשרוד?

  • עבודה, זוגיות וחיים – איך למצוא את הייחוד שלי? איך להתמודד עם ציפיות החברה וההורים? 

בטיפול לצעירים יש תקווה ליצור זהות וכיוון ייחודי משלך:

אין פתרון אחד ודרך אחת שמתאימה לכולם. בפגישות נשתף במסע הייחודי שלך ובמה שמפריע לך. דרך הקשבה והתבוננות בדילמות, בהישגים ובצמתים, תשתפר איכות החיים הרגשית ותגבר תחושת הוודאות והשליטה בחיים שלך. 

bottom of page